Interaktivna i generativna umetnost

Kratko objašnjenje:  šta je interaktivna, a šta generativna umetnost.

Interaktivna umetnost podrazumeva vrstu instalacije ili digitalnu simulaciju koja zahteva aktivnu ulogu posmatrača.  Interaktivna umetnost je počela da se razvija u doba elektronske ere, a punu ekspanziju doživljava u digitalnom dobu (poslednjih 15ak godina) sa razvojem interneta, laserske tehnologije, multitouch ekrana i pojednostavljivanja komjuterskih softwera (jitter, max/msp, processing…).

Interaktivna umetnost podrazumeva dijalog između umetničkog  dela i posmatrača.

Generativna umetnost: primena predefinisanih i/ili nepredvidljivih sadržaja ravnopravno sa proceduralnim, formalnim, estetskim, itd. odlukama umetnika.

Umetnost uvek obuhvata nepredviđene činioce koje generativni pristup formalizuje i estetizuje.

W.A. Mozart i aleatorna muzika. Duchampova distanca, estetska ravnodušnost i slučaj, pod verovatnim uticajem pironizma, kasnije Cageove aleatorne kompozicije pod uticajem knjige promena I-Ching : Imaginary Landscape No. 4 za 12 radija, 24 izvođača i dirigenta.

A Semiconductor work by Ruth Jarman and Joe Gerhardt.

Dok interaktivno umetničko delo zahteva učešće, akciju posmatrača, generativna umetnost često reaguje na  prisustvo posmatrača  ali mu ne dozvoljava interakciju ,  u pitanju je monolog,  a ne dijalog.

Interaktivna umetnost se pojavila šezdesetih godina kada se pomerila pozicija autora kao jedinog kreativnog subjekta i kada se pojavila ideja da i gledaoci mogu da učestvuju u kreativnom procesu.

Lynn Hershman Leeson:"Lorna",1979-83, interaktivni videodisk