Paradoks pozicije tumačenja umetničkog dela

Umetničko delo se formira  u različitim medijima i intencija autora u većini slučajeva nije transparentna.

Ukoliko autor kreira autorefleksivno delo jezikom medija u kome deluje ( video umetnik stvori meta-video o prvostepenom umetničkom videu) , postoji mogućnost da će i samo meta-delo (meta-video) delovati jednakovredno kao prvostepeno umetničko delo i njegovo čitanje postane nezavisno od prvobitnog dela , te će izgubiti svoju meta-dimenziju.

Delo koje se tumači jezikom drugog medija takođe može ( video koji se tumači književnim tekstom, npr. Pesnik „nadahnut“ slikom napiše pesmu) delovati dvostruko: kao samostalno delo (ne moramo videti sliku da bismo razumeli tekst pesme)  i kao referirajuće delo.

U obrnutom procesu  ako  umetničko delo nastaje iz ili referira na  određenu naučnu ili umetničku teoriju, jasnoća iskaza će verovatno biti izvan dometa čitateljima koji nemaju ključ razumevanja

(ne poznaju teoriju na koju se delo odnosi, npr. Performansi grupe TKH)