Kratko objašnjenje:  šta je interaktivna, a šta generativna umetnost. Interaktivna umetnost podrazumeva vrstu instalacije ili digitalnu simulaciju koja zahteva aktivnu ulogu posmatrača.  Interaktivna umetnost je počela da se razvija u doba elektronske ere, a punu ekspanziju doživljava u digitalnom dobu (poslednjih 15ak godina) sa razvojem interneta, laserske tehnologije, multitouch ekrana i pojednostavljivanja komjuterskih softwera (jitter,…