Keti CaNt DANce

: </SEARCHING:::::::SEARCHING:: :::: SEARCCHING  :::::
</tr>
<tr>

key word IDENTITET >>>

zadržim se na ovom linku:

: </td>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CLICK HEEeeeeeRE<<<<<<
</tr>

simulacija jeste kopija bez referenta. U pitanju je pojavnost koja nije imitacija niti pretvaranje. Simulacija je replikacija sebe kao druge/prethodne – replikacija replikacije – što je čini kopijom bez referenta. Po Šehneru ova odlika čini simulaciju očiglednim primerom performativa. U osnovi toga stoji koncept nemogućnosti determinacije razlike između kopije i originala. Odluka o tome da li je nešto kopija ili original, prema Šehneru, zavisi od date ideologije i njenih interesa. Koncept peformativnosti možemo mapirati u odnosu na primer simulacije u svakodnevnom životu na koji ukazuje Žan Bodrijar. U pitanju je situacija kada određena ličnost simulira bolest. Iako je svesna da, zapravo, nije bolesna, simulirajući bolest, ona proizvodi simptome bolesti, te takvo ponašanje/izvođenje čini da bolest zaista percipiramo kao stvarno. Ovakav primer, sveprisutan u socijalnoj, medijskoj i umetničkoj stvarnosti, Šehner predstavlja šemom:

<strong> real life –> pretending –> acting on stage –> simulating –> real life

<tr>

OR SEE THE IMAGErareview92

OR>>>>>

WATCH THE DANCE ,RS and Listen TO Music,SOund

SIMULAKRUM simulakruma