Kratko objašnjenje:  šta je interaktivna, a šta generativna umetnost. Interaktivna umetnost podrazumeva vrstu instalacije ili digitalnu simulaciju koja zahteva aktivnu ulogu posmatrača.  Interaktivna umetnost je počela da se razvija u doba elektronske ere, a punu ekspanziju doživljava u digitalnom dobu (poslednjih 15ak godina) sa razvojem interneta, laserske tehnologije, multitouch ekrana i pojednostavljivanja komjuterskih softwera (jitter,…

: </SEARCHING:::::::SEARCHING:: :::: SEARCCHING  ::::: </tr> <tr> key word IDENTITET >>> zadržim se na ovom linku: : </td>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CLICK HEEeeeeeRE<<<<<< </tr> simulacija jeste kopija bez referenta. U pitanju je pojavnost koja nije imitacija niti pretvaranje. Simulacija je replikacija sebe kao druge/prethodne – replikacija replikacije – što je čini kopijom bez referenta. Po Šehneru ova odlika čini simulaciju očiglednim…

Veoma snažan dokumentarni film potkrepljen  zanimljivim  arhivskim snimcima i uz  sjajnu muzičku podlogu grupe Laibach (koja se formalno može uvrstiti u industrial rock band, ali čija ideološka podloga daleko prevazilazi formaciju jednog rok benda) . Film je sniman u periodu 1991. – 1995.  godine,  u periodu kada je  Slovenija  bila mlada država, tek  otcepljena od…

Umetničko delo se formira  u različitim medijima i intencija autora u većini slučajeva nije transparentna. Ukoliko autor kreira autorefleksivno delo jezikom medija u kome deluje ( video umetnik stvori meta-video o prvostepenom umetničkom videu) , postoji mogućnost da će i samo meta-delo (meta-video) delovati jednakovredno kao prvostepeno umetničko delo i njegovo čitanje postane nezavisno od…

Identifikacija teksta ili  razumevanje teksta? Na koji se tekst misli?  – Smisleni tekst ,  kriptovani tekst , besmisleni tekst? IDENTITET TEKSTA Šta ga određuje?  Ko ima ključ za dekripciju? Ko tetovira tekst?  Pisac , publika, institucija ili kombinatorika ova tri? Mogući odgovori: Telo teksta propisuje institucija, kriptovanje .Tetovira ga pisac, ali način tetoviranja i distribuciju…