Termin umetnik u savremenom svetu podrazumeva autora koji deluje između različitih umetničkih i kulturalnih disciplina. U XX veku umetnici počinju da se bave pitanjima fenomena koncepta i teorije kao bitnim autoreflektujućim problemom svakog pojedinačnog umetničkog čina. Sam čin stvaranja‐ proces nastajanja umetničkog dela, veoma je bitan i neodvojiv sastojak umetnosti, ali to je intiman odnos…

: </SEARCHING:::::::SEARCHING:: :::: SEARCCHING  ::::: </tr> <tr> key word IDENTITET >>> zadržim se na ovom linku: : </td>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CLICK HEEeeeeeRE<<<<<< </tr> simulacija jeste kopija bez referenta. U pitanju je pojavnost koja nije imitacija niti pretvaranje. Simulacija je replikacija sebe kao druge/prethodne – replikacija replikacije – što je čini kopijom bez referenta. Po Šehneru ova odlika čini simulaciju očiglednim…