kreARTivnost i transparencija (prve skice)

Termin umetnik u savremenom svetu podrazumeva autora koji deluje između različitih umetničkih i kulturalnih disciplina.

U XX veku umetnici počinju da se bave pitanjima fenomena koncepta i teorije kao bitnim autoreflektujućim problemom svakog pojedinačnog umetničkog čina.

Sam čin stvaranja‐ proces nastajanja umetničkog dela, veoma je bitan i neodvojiv sastojak umetnosti, ali to je intiman odnos umetnika i njegovog dela koji se najčešće dešava u prostoru umetnikovog studija i nije otvoren za publiku.

Tek u XX veku nastaju dela koja autorefleksijom pokazuju postupak stvaranja umetničkog dela i načina na koje ono funkcioniše u specifičnim kontekstima.

U avangardnim i neoavangardnim umetničkim eksperimentima nalazimo više primera demistifikacije stvaralačkog procesa.

Jedan od zanimljivih primera demistifikacije umetničke prakse je rad Jackson Pollock ‐a (1912‐56). On je svoje dripping slike ritualno islikavao pred publikom i na taj način predočavao svoj rad. Jackson Pollock je ovaj postupak slikanja  nazvao action painting time nagašavajući značaj stvaralačkog čina ‐ akcije.

Francuki umetnik Yves Klein (1928‐62) je koristio žive modele za slikanje umesto četkice. Ponekad je ovaj rad pretvarao u javne performanse, što bi se moglo shvatiti kao demistifikacija stvaralačkog čina.

Materijalnost dela se od šezdesetih u potpunosti prenosi do teorijskog predočavanja ‐ u Cageovim, Flintovim i Beuysovim predavanjima i tekstovima, a zatim i u i instalacijama onceptualnih umetnika – Kosuth, Burgin, Art & Language …

Stav da delo ili konačni rezultat nisu bitni, već su bitni egzistencijalni čin, iskustvo i svest, temelji se na uverenju da je umetnost istraživanje ili način života ili igra, a delo samo jedno od pomoćnih trenutnih instrumenata istraživanja, življenja ili igre.

“Prve skice” je komunikativno delo koje poziva posmatrače da prilikom posmatranja dela upotrebe multimedijalne alatke (mobilne telefone) i skeniraju QR kod (eng. Quick response code)

Ovaj rad prikazuje kreativni postupak i kreativne alate. Kombinovanjem svakodnevnih alatki za crtanje i digitalnih ikonica jasno su predstavljene stvaralačke platforme na kojima  deluje. Made by CONTRAart

[nggallery id=5]