Identifikacija teksta ili  razumevanje teksta? Na koji se tekst misli?  – Smisleni tekst ,  kriptovani tekst , besmisleni tekst? IDENTITET TEKSTA Šta ga određuje?  Ko ima ključ za dekripciju? Ko tetovira tekst?  Pisac , publika, institucija ili kombinatorika ova tri? Mogući odgovori: Telo teksta propisuje institucija, kriptovanje .Tetovira ga pisac, ali način tetoviranja i distribuciju…