Umetničko delo se formira  u različitim medijima i intencija autora u većini slučajeva nije transparentna. Ukoliko autor kreira autorefleksivno delo jezikom medija u kome deluje ( video umetnik stvori meta-video o prvostepenom umetničkom videu) , postoji mogućnost da će i samo meta-delo (meta-video) delovati jednakovredno kao prvostepeno umetničko delo i njegovo čitanje postane nezavisno od…

Identifikacija teksta ili  razumevanje teksta? Na koji se tekst misli?  – Smisleni tekst ,  kriptovani tekst , besmisleni tekst? IDENTITET TEKSTA Šta ga određuje?  Ko ima ključ za dekripciju? Ko tetovira tekst?  Pisac , publika, institucija ili kombinatorika ova tri? Mogući odgovori: Telo teksta propisuje institucija, kriptovanje .Tetovira ga pisac, ali način tetoviranja i distribuciju…