Iako često kritikujemo youtube i druge video platforme, činjenica je da iste dosta doprinose u arhiviranju medija. S jedne strane tu su “jutjuberi”  nove pop ikone, koje nude dosta sadržaja koji nije baš “prosvetiteljski” , a s druge strane tu su kanali poput ReelinInTheYears66 sa dragocenom arhivom izvođača, intervjua, dokumentaraca… I tako sam ja jedno…

ipad screenshot lady with parrot watercolor

Pod uticajem pandemije desile su se mnogobrojne transformacije društa. Ne znamo da li su privremene ili trajne, ali činjenica je da u neoliberalnim društvima jednom stečeno pravo se teško oduzima. Tako se dogodila i transformacija radnog vremena koje je iz definisanog poslovnog prostora prešlo u privatni prostor zaposlenih. Dogodila se i transformacija školskog sistema koji…

MAPA UŽIVO – live dashboard Mapiranje podataka (DATA VISUALIZATION) je veoma korisno za praćenje trendova u vreme pandemije korona virusa. Međutim, najvažnije je da prilikom izrade mapa korona virusa moramo imati na umu da je suština problema ugroženost ljudskih života i da se taj faktor ljudskosti ne izostavi. Treba imati na umu kako će ljudi…