Not ordinary happiness

*umetnost je u oku posmatrača*

– Umetnost na internetu
Smislila  sam da pokušam da napravim umetničko delo od elemenata koji su formalno sastavni deo internet okruženja, interneta  kao medija  (koristila sam estetske, semantičke, prostorne, vremenske i interaktivne odrednice kao i mimikriju / digitalizaciju  tradicionalnih umetničkih medija.)

Forma dela  je nova: hiperlinkovana višemedijska poezija (sama sam smislila HVP)— nikako da  završim HVdelo , ali uživam dok radim na njemu.

  http://www.telegraph.co.uk/culture/7231391/Gauguins-Nevermore-voted-Britains-most-romantic-painting.html

 

 

print and digital paterns