Ne štampajte ovu poruku

CARBON COPY je  zanimljiv eko-orjentisan projekat koji potpisuje Aleksandar Čelar [aka. Malizair] Ovim delom nam poručuje kako razmenom digitalnih dokumenata možemo da sačuvamo poneko drvo, a drvo nije mala stvar- složićete se.