Laibach. Film Prerokbe Ognja (Predictions of Fire)

Veoma snažan dokumentarni film potkrepljen  zanimljivim  arhivskim snimcima i uz  sjajnu muzičku podlogu grupe Laibach (koja se formalno može uvrstiti u industrial rock band, ali čija ideološka podloga daleko prevazilazi formaciju jednog rok benda) .

Film je sniman u periodu 1991. – 1995.  godine,  u periodu kada je  Slovenija  bila mlada država, tek  otcepljena od bivše Republike Jugoslavije,  u vreme velike napetosti,  političkih previranja i razvoja identiteta Slovenije kao samostalne države.

Tematika je vezana za umetnički kolektiv Neue Sloveniche Kunst  (NSK) kojem  je muzička grupa Laibach napravila podlogu svojim manifestom još 1980 god – iste godine kada je preminuo predsednik SFRJ –Josip Broz Tito. Nekoliko puta u toku filma je manifest grupe citiran, a naročito rečenica: Art is noble mission that demands fanaticism.


Irwin (grupa slikara) i Scipion Nasice teatar su se uključili u NSK tri godine kasnije – 1983, a od 1984 i Novi Kolektivizem(grafički dizajn) i Odeljenje za čistu i  primenjenu filozofiju.

Teza ovog kolektiva je da je svaka umetnost politizovana, a u kombinaciji sa idejom da se totalitarni sistemi mogu kritikovati samo ako se njihova  ideologija  shvati ozbiljnije nego što je sam sistem sprovodi  (strategija takozvane pre-identifikacije ) dobijamo jednu visoko estetizovanu umetničku grupu koja je redak primerak uspešnog artivizma  (NSK koristi veliki broj fašističkih estetskih motiva u nastupima i vizuelizaciji, ali  preklapanja sa socijalističkom  estetikom bivše Jugoslavije stvaraju jednu osobenu i autentičnu dimenziju, specifičan znak  sa teritorije Centralne i Istočne Evrope.)

Film obuhvata akcije na teritoriji Slovenije, Srbije,  Rusije i Amerike , tako da se vidi razlika NSK  funkcije  u  drugim sistemima.  Takođe je zanimljiv intervju sa rudarima i njihova percepcija ovog umetničkog projekta,  kao i  dvo-jezičan  govor koji je pročitan pred nastup Laibach-a u Beogradu 1989.

Svedočenja filozofa Žižeka i Močnika , uz slajdove sa  citatima relevantnih filozofskih misli ( npr. Waltera Benjamina)  su svakako doprinela razumevanju delovanja ovog kolektiva .

Narativni govor  koji je na engleskom jeziku tokom celog filma  daje jednu zanimljivu distancu, a samim tim i  objektivniji  ton  u  obradi  tematike.

Reditelj Michael  Benson je,  kako piše u Vikipediji, bio novinar u New York Times-u,  pisao za Rolling Stone o Ruskoj underground rock sceni ,  a na tu temu je uradio i dokumentarac za MTV
“Tell Tchaikovsky the News.”   1991 se  preselio u Sloveniju i radio na dokumentarcu Prediction of fire do 1995. U Sloveniji je živeo sve do 2007. Film je dobio nagrade na festivalima kao što su Sundance i International Berlin Festival

KORISTAN LINK:

http://www.kinetikonpictures.com/filmsholder.htm