Šta je tatoo na koži teksta

Identifikacija teksta ili  razumevanje teksta? Na koji se tekst misli?  – Smisleni tekst ,  kriptovani tekst , besmisleni tekst?

IDENTITET TEKSTA

Šta ga određuje?  Ko ima ključ za dekripciju? Ko tetovira tekst?  Pisac , publika, institucija ili kombinatorika ova tri? Mogući odgovori: Telo teksta propisuje institucija, kriptovanje .Tetovira ga pisac, ali način tetoviranja i distribuciju određuje institucija – određuju ga pisac, publika i institucija. Znači određuje ga društveni odnos – politika.

KOŽA TEKSTA I TATOO TEKSTA

Šta je koža teksta? Šta je tatoo na koži teksta? Mogući odgovori: Koža teksta je medij projekcije teksta… beležnica koju nosimo u torbi, zid zgrade, blog, ljubavno pismo, novine, publikovani roman, operativni sistem računara, facebook, tabla u učionici,  tv dnevnik…

Međutim, na toj koži mogu da se pojave tekstovi raznih identiteta (u beležnici se mogu naći  spisak dnevnih obaveza, ali i neki crtež ili pesma, citat). Identitet  teksta je žanr (žanr je dovoljno kompleksan pojam da bi se mogao porediti sa kompleksnošću pojma identiteta). A genre from French “kind” or “sort”, from Latin: genus (stem gener-) is a loose set of criteria for a category of composition.

Tetovaža je ključ za identifikaciju teksta  (za određivanje žanra  i za razumevanje nije isti ključ?)
Ključ identifikacije imaju stranke koje komuniciraju. Ključ daje pisac čitaocu posredstvom institucija iz kojih dolazi ili koje (ne) zastupa i  u kojima tekst deluje, u kojima se projektuje, plasira.

PROČITAJ ESEJ >>

ESEJ PREMA TEKSTU: TETOVIRANI ŽIVOT > >

” Tetovirani život”  Peter Sloterdijk-a.

PRIMER  DELOVANJA TATOO-a :

Priča o Rigo koju profesor hibridnih teorija umetnosti (pisac) priča svojim studentima (publika) na Univerzitetu umetnosti ( institucija) ne bi imala konzistentan identitet, da nije dat ključ – tatoo na kraju priče “ Ovo je teorijski tekst, o umetnosti u Srbiji 90-tih.“

Da je ovu priču ispričao iznenada potpunim stranicima (promena publike)  u vozu  (promena institucije)  i na kraju dao drugi ključ : „Ovo sam sinoć sanjao“ * , identifikacija teksta bi bila otežana ukoliko među  njima ne bi bilo nekoga ko poznaje oblast delovanja profesora  (ključ pisca- institucija ), tj. tekst bi varirao između žanrova.

* ovaj prizor  me je podsetio na scenu iz Bunjuelovog filma “Diskretan šarm buržoazije”,  kada vojnik u restoranu prilazi ženama za stolom i priča im svoj san.

Ako bi ova priča bila objavljena anonimno (promena pisca)  u  dnevnoj štampi ili na nekom blogu (promena publike)  bez ikakvog ključa,  identifikacija teksta kao teorijskog bi bila još otežanija. Tekst bi promenio žanr .

SREDSTVO KOMUNIKACIJE

Ko i odakle  komunicira? Gde komunicira? Sa kim komunicira? Komunikacija-društveni odnos, politike i ekonomije.
Pisac ekonomiše i politizuje kožu teksta.

A šta se tetovira?  Šta je tetovaža na tekstu? Da li je to jedan znak? Ili može da koegzistira više znakova simultano: tetovaža autora (pošiljaoca), tetovaža institucija, tetovaža recipijenta…Značenje teksta je varijabilno, nije konzistentno.

Koža teksta je koža šar-peja ili koža kameleona, meduze, šarena krava –žigosana koža šarene krave na podu  kuće njenog ubice.

IN ADDITION:

plaintext is the information which the sender wishes to transmit to the receiver(s). Before the computer era, plaintext simply meant text in the language of the communicating parties.

A tattoo is a permanent marking made by inserting ink into the layers of skin to change the pigment for decorative or other reasons. Tattoos on humans are a type of decorative body modification, while tattoos on animals are most commonly used for identification or branding