*umetnost je u oku posmatrača* – Umetnost na internetu Smislila  sam da pokušam da napravim umetničko delo od elemenata koji su formalno sastavni deo internet okruženja, interneta  kao medija  (koristila sam estetske, semantičke, prostorne, vremenske i interaktivne odrednice kao i mimikriju / digitalizaciju  tradicionalnih umetničkih medija.) Forma dela  je nova: hiperlinkovana višemedijska poezija (sama sam…

Datavisualisation, ili vizuelizacija podataka je već standardna pojava na web-u. Mnoge online kampanje se zasnivaju na ovim platformama. Reč je o  vizuelnom prikazu podataka iz baze  koji se konstantno dopunjuju  ili na neki drugi način menjaju. U ovom slučaju se prikazuju twitovi sa hashtagom #googlechrome. Pogledajte na: http://tweetopia.net/#GoogleChrome “Tweetopia is a 3D Twitter hashtag visualization….