Sinoć sam gledala  film  Shadows And Fog (1991) i opet oduševljena Woodijevim humorom i rediteljskim talentom, pomislila sam da bi bilo dobro napraviti  blog-post posvećen njegovim citatima… Inspired by The Film: Shadows And Fog (1991) that I saw last night,  I have made this post out of  Woody Allen’s  quotes.  Shadows And Fog (1991) “I don’t know enough to be incompetent.”…

*umetnost je u oku posmatrača* – Umetnost na internetu Smislila  sam da pokušam da napravim umetničko delo od elemenata koji su formalno sastavni deo internet okruženja, interneta  kao medija  (koristila sam estetske, semantičke, prostorne, vremenske i interaktivne odrednice kao i mimikriju / digitalizaciju  tradicionalnih umetničkih medija.) Forma dela  je nova: hiperlinkovana višemedijska poezija (sama sam…