Sweet tweet

Twitter kampanje su manje zastupljene u našem regionu, evo jednog  simple low budget [how else]  kreativnog pristupa: