Ovo nije post o  bendu Direktori, već malo Google poređenje – image search sa ključnim terminima : art director i account director. Čekajući da se oslobodi rešo za jutarnju kafu palo mi je na pamet da bacim pogled i evo rešenja. Izgleda da su account direktori manje više slični (izuzev prvog levo) nasmejani ljudi, a…